Test Equipment

The OPTOKON range of high quality handheld test and measurement instruments enables fiber optic technicians and engineers to reduce work times and improve performance by using compact, portable top quality tools. Lightweight, easy to learn and use, these top selling instruments include power meters, light sources and loss test sets in both standard and ruggedized versions.

Download brief Test Equipment catalog in PDF.

OPTOKON nabízí širokou nabídku vysoce kvalitních přenosných testovacích a měřicích přístrojů, které umožňují vysoce efektivní práci techniků a inženýrů. Nejprodávanější kompaktní, lehké a uživatelsky příjemné přístroje zahrnují měřiče světelného výkonu a útlumu, světelné zdroje ve standardním i zodolněném provedení.

Katalog měřících a testovacích zařízení v anglickém jazyce

 

DOWNLOAD MANUALS, SOFTWARE AND DRIVERS